Друк
Категорія: Новини

 

Питання що розглядалися на громадських слуханнях

 

В порядку денному громадою обговорювалися та приймалися рішення по наступним питанням:

1.Планування розвитку території кварталу «Заповідний», що обмежений вулицями: Лисенка, Давидчука, Гоголя, Льва Толстого.
pdfРішення №1 Громадських слухань 27-05-20181.92 MB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. Зберегти всю територію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санатор-ного типу «Дружний» (ДЗОВ «Дружний») як територію оздоровчого закладу.

   2. Забезпечити видання та державній реєстрації правовстановлюючих документів ДЗОВ «Дружний» на землю.

   3. Зберегти всю територію кварталу, що обмежена вулицями Льва Толстого, Гого-ля, Давидчука та територією ДЗОВ «Дружний», як територію природо-заповідного фонду у вигляді частини ландшафтного заказника «Мужеловський».

   4. Зберегти заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний» в по-вному обсязі як єдиної організації.

   5. Підтримати та сприяти цілісності комплексу ДЗОВ «Дружний», якщо його дія-льність буде направлена не тільки на оздоровлення та відпочинок дітей, а й на їх цілісний розвиток, тобто буде охоплювати оздоровчу, освітню та виховну діяль-ність щодо розвитку дітей у гармонійному поєднанні, а також їх батьків, як тих людей, що найбільше впливають на розвиток дитини.

   6. Підтримати та сприяти створенню громади, що візьме піклування по розвитку цілісної діяльності оздоровчо-освітньо-виховного комплексу.

   7. Заборонити будь-яку діяльність в межах ландшафтного заказника «Мужеловський», в тому числі у частині, що знаходиться на території ДЗОВ «Дружний», яка може нанести шкоди заказнику.

   8. Зберегти земельні ділянки садибної забудови території кварталу «Заповідний», відповідно до генерального плану м.Ірпеня 2012 року, як зони садибної забудови.


2.Планування розвитку території кварталу «Сокіл», що обмежений вулицями: Лисенка, Київська, Гоголя, Давидчука.
pdfРішення №2 Громадських слухань 27-05-20181.40 MB

Переглянути короткий зміст рішення


   1. Затвердити всю територію оздоровчого комплексу «Сокіл» по вул.Давидчука, 63 (кадастровий номер земельної ділянки 3210900000:01:079:0018 площею 4.9706 га), як територію для будівництва та обслуговування об'єктів рекреацій-ного призначення із збереженням існуючих дерев.

   2. Зберегти цільове призначення будівель на території оздоровчого комплексу «Сокіл».

   3. Підтримати та сприяти проектам, які будуть розвивати діяльність оздоровчого комплексу «Сокіл» щодо відновлення його функціонування, якщо його діяль-ність буде направлена не тільки на оздоровлення та відпочинок дітей, а й на їх цілісний розвиток, тобто буде охоплювати оздоровчу, освітню та виховну діяль-ність щодо розвитку дітей.

3.Планування розвитку території кварталу «Ластівка», що обмежений:

   • вулицями Київська та Лисенка;
   • провулком, що поєднує вул.Пушкінська,57 з провулком Глінки;
   • провулком Глінки.


pdfРішення №3 Громадських слухань 27-05-20181.53 MB

Переглянути короткий зміст рішення

  1. Затвердити всю територію дитячого санаторію «Ластівка» по вул. Пушкінська, 80 (кадастровий номер земельної ділянки 3210900000:01:078:0014 площею 7.6671 га), як територію для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів із збереженням існуючих дерев.
  2. Затвердити всю територію дитячого санаторію «Восток» по вул. Київська, 81 (кадастровий номер земельної ділянки 3210900000:01:078:0040 площею 4.8569 га), як територію для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів із збереженням існуючих дерев.
  3. Зберегти цільове призначення будівель на територіях дитячих санаторіїв «Ластівка» по вул. Пушкінська, 80 та дитячого санаторію «Восток» по вул. Київська, 81.
  4. Підтримати та сприяти проектам, які будуть розвивати діяльність дитячих санаторіїв «Ластівка» та «Восток» щодо відновлення їх функціонування, якщо їх діяльність буде направлена не тільки на оздоровлення та відпочинок дітей, а й на їх цілісний розвиток, тобто буде охоплювати оздоровчу, освітню та виховну діяльність щодо розвитку дітей.
  5. Затвердити збереження території кварталу «Ластівка» як території садибної забудови.
4.Планування розвитку території кварталу «Зоркий», що обмежений вулицями Київська, Лермонтова, Пушкінська, Лисенка
pdfРішення №4 Громадських слухань 27-05-20182.56 MB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. Затвердити всю територію колишнього дитячого табору «Зоркий» по вул.Пушкін-ській, 64/68 (земельні ділянки з кадастровими номерами: 3210900000:01:076:0106 площею 3,1811га та 3210900000:01:076:0107 площею 0,5га) як територію для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення із збереженням існуючих дерев.
   2. Підтримати та сприяти проектам, які будуть розвивати діяльність на території земельних ділянок по вул. Пушкінська, 64/68 (кадастрові номера 3210900000: 01:076:0106 площею 3,1811га та 3210900000:01:076:0107 площею 0,5га) щодо відновлення функціонування дитячого табору.
   3. Накласти мораторій на будь-яке нове будівництво та реконструкцію будівель і споруд на території колишнього дитячого табору «Зоркий» по вул.Пушкінська, 64/68: м. Ірпінь, вул. Пушкінська 84/68 (земельних ділянок 3210900000:01:076:0106 площею 3,1811га та 3210900000:01:076:0107 площею 0,5га).5.Планування розвитку території кварталу «Пото-ки», що обмежений вулицями: Білокур, Гоголя, Київська, Київська (західна сторона кварталу).
pdfРішення №5 Громадських слухань 27-05-20181004.36 KB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. Зберегти всю територію кварталу «Потоки» як території садибної забудови.

6.Планування розвитку території кварталу «Гренада», що обмежений:

   • вулицями Гайдамацька, Білокур, Київська;
   • трасою «БКЗ - Забуччя»;
   • провулком, що продовжує вулицю Гайдамацьку та йде в сторону траси «БКЗ - Забуччя».


pdfРішення №6 Громадських слухань 27-05-20181.51 MB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. Затвердити всю територію колишнього дитячого табору «Гренада» по вул. Гай-дамацька, 37(кадастровий номер земельної ділянки 3210900000:01:088:0011 площею 2,822 га) , як територію для будівництва та обслуговування об'єктів ре-креаційного призначення із збереженням існуючих дерев.
   2. Підтримати та сприяти проектам, які будуть сприяти створенню на території ко-лишнього дитячого табору «Гренада» цілісного об'єкту рекреаційного призна-чення, якщо його діяльність буде направлена не тільки на оздоровлення та від-починок дітей, а й на їх цілісний розвиток, тобто буде охоплювати оздоровчу, освітню та виховну діяльність щодо розвитку дітей.
   3. Затвердити збереження всієї території кварталу «Гренада» як території садибної забудови.


7.Планування розвитку території кварталу «Му-желовський Б», що обмежений вулицями: Гоголя, Білокур, Гайдамацька, Ново-Оскольська.
pdfРішення №7 Громадських слухань 27-05-20181.47 MB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. земельні ділянки, що не забудовані станом на 27.05.2018р та входять в науково обґрунтовані науковими профільними закладами межі ландшафтного заказника «Мужеловський» повернути до комунальної власності на підставі відміни рішен-ня Ірпінської міської ради про землевідведення земельних ділянок відповідно до постанови Кабінету міністрів від 10.06.2008 № 610 «Деякі питання розпоря-дження земельними лісовими ділянками» чи іншими нормами законодавства, що були порушені під час землевідведення або ж через викуп у зв’язку із суспіль-ною та державною необхідністю тощо. Це наступні земельні ділянки з кадастро-вими номерами:
   3210900000:01:088:0064, 3210900000:01:088:0165, 3210900000:01:088:0078, 3210900000:01:088:0145, 3210900000:01:088:0065, 3210900000:01:088:0079, 3210900000:01:088:0044, 3210900000:01:088:0012, 3210900000:01:088:0082, 3210900000:01:088:0119 , які в повному обсязі приєднати до ландшафтного за-казника «Мужеловський» з відповідним до законодавства наведенням благоустрою.
   2. зберегти земельні ділянки садибної забудови території кварталу «Мужеловський Б», що знаходяться поза межами ландшафтного заказника «Мужеловський» від-повідно до генерального плану м.Ірпеня 2012 року, як зони садибної забудови.


8.Вибори уповноважених представників територій кварталів «Заповідний», «Сокіл», «Ластівка», «Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б» до складу майбутньої Пого-джувальної комісії з узгодження спірних питань між громад-ськістю і замовниками містобудівної документації (Генера-льного плану м. Ірпінь та ін.).
pdfРішення №8 Громадських слухань 27-05-2018907.53 KB

Переглянути короткий зміст рішення

   1. Обрати уповноважених представників громадськості від території міста Ірпінь, обмеженої кварталами «Заповідний», «Сокіл», «Ластівка», «Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б» (межі кварталів вказані в протоколі Громадських слухань від 27.05.2018р, що проходили в актовому залі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний») для участі у роботі майбутньої погоджувальної комісії з розгляду спірних питань оновлення Генерального плану міста Ірпінь Київської області у кількості 5 осіб,
   а саме:
   1 .Костовська-Бондарець Лідія Володимирівна
   2. Компанієць Микола Іванович
   3. Скорик-Шкарівська Михайлина Михайлівна
   4. Степанюк Валерій Васильович
   5. Лавровська Наіля Нариманівна